Skip to main content

Sürdürülebilirlik bizim DNA’mıza dokunmuştur. Olduğumuz her şeyin, yaptığımız her şeyin ve olmaya çalıştığımız her şeyin bir parçasıdır. 

Kararlarımız ve eylemlerimiz, ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) ile uyumlu hale getirmek için çok sıkı çalışıyoruz.
Bunu yaparken, su yönetimi, enerji yönetimi, atık azaltma ve sürdürülebilir ürün geliştirme gibi değerli katkılarda bulunabileceğimiz alanlara odaklanmaya devam ediyoruz.

Değer Ofis’in 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapağında arılar yer alıyor.

Doğanın çevresel göstergelerinden biri olan arılar, hayatta kalabilmek için taze ve temiz su eko-sistemlerine ihtiyaç duyan çalışkan, canlı ve enerjik böceklerdir
Değer Ofis markası bir aile olarak, faaliyet gösterdiği iş ortaklarıyla birlikte bu rapor çerçevesinde daha yaşanılabilir yeşil bir çevre için su, hava ve toprağın korunmasının ne kadar önemli olduğunun bilincindedir.

Mualla